Home
  • nl
  • en
  • de
  • fr

IFRB, Industrial Fuse Recycling Benelux

Elk industrieel product heeft een beperkte levensduur. Voor steeds meer producten streeft men naar een gescheiden inzameling om hergebruik van componenten mogelijk te maken. In Duitsland is door zekeringproducenten in de jaren 90 van de vorige eeuw het initiatief genomen om gebruikte smeltveiligheden op een milieuvriendelijke manier te verwerken. Dit bleek al snel zo succesvol dat er ook in Nederland interesse voor ontstond. Op initiatief van het Kennisplatform Recycling is een een werkgroep gevormd van leveranciers en gebruikers. Uit deze werkgroep is in 2006 de vereniging ‘Industrial Fuse Recycling Benelux’ opgericht, die als doel heeft het op milieuvriendelijke wijze verwerken van industriële smeltveiligheden uit de Benelux. Tevens heeft de vereniging zich tot doel gesteld de opbrengsten van deze recycling aan te wenden voor een goed doel. De doelen die inmiddels steun hebben mogen ontvangen staan elders op de website vermeld.