Home
  • nl
  • en
  • de
  • fr

IFRB, Industrial Fuse Recycling Benelux

Elk industrieel product heeft een beperkte levensduur. Voor steeds meer producten streeft men naar een gescheiden inzameling om hergebruik van componenten mogelijk te maken. In Duitsland is in de jaren 90 initiatief genomen door de producenten van smeltveiligheden om gebruikte smeltveiligheden op een milieuvriendelijke manier te verwerken. Dit initief blijkt zo succesvol te zijn verlopen dat ook in Nederland hiervoor op initiatief van het Kennisplatform Recycling en smeltveiligheidsleveranciers een werkgroep van leveranciers en gebruikers is gevormd om tot een milieuvriendelijke verwerking van patronen te komen. Dit heeft in 2006 geleid tot de oprichting van de vereniging ‘Industrial Fuse Recycling Benelux’, die als hoofddoel heeft de milieuvriendelijke verwerking van industriële smeltveiligheden uit de Benelux te verzorgen.